Avvenire Blog

Bezoek ook onze blog. U vindt hier regelmatig artikelen over onze activi- teiten, diensten, ervaringen en expertise waarin verschillende onderwerpen over Coaching en Mediation (bemiddeling) aan de orde zullen komen. Deze pagina opent in een nieuw venster >>
Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zij werken onder vastgestelde condities.

In het MfN-register zijn alleen gekwali- ficeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van
de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd
en houden hun kennis en vaardigheden
op peil door middel van permanente educatie.

Avvenire Coaching en Mediation werkt conform het reglement en de gedrags- regels van het MfN. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit. Ook werken we samen met Regiomediation

Durf een eigen route te volgen!

Avvenire Coaching en Mediation in Westervoort is een praktijk die zich bezighoudt met de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. De oplossing van uw vraagstuk ligt vaak in uzelf en door middel van gesprekken maken wij u bewust van uw eigen kunnen.

Tevens bieden wij conflictbemiddeling aan in de vorm van scheidingsbemiddeling, ontbinden samenlevingsovereenkomsten, ervenkwesties, arbeidsconflict, en ontbinding arbeidsovereenkomst etc.

Avvenire Coaching en Mediation begeleidt haar cliënten in het proces wat loopt, in hun tempo, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en nieuwe keuzes.


Margot Nollet en Marcel Hondeveld,
Avvenire Coaching en Mediation, Westervoort


Avvenire Coaching en Mediation is opgenomen in het register van de
STIBAG - Stichting Ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.